Amsterdam Rainproof met IoT toepassing

Amsterdam werkt samen met de community van The Things Network aan een digitaal platform die smart micro-watermanagement in Amsterdam mogelijk maakt. ‘Het Internet of Things (IOT)’ heeft de potentie om lokaal regenwater slim en dynamisch te managen. Bijvoorbeeld met slimme regentonnen, slimme polderdaken of waterdaken en slimme tuinen. Zo beperkt Amsterdam wateroverlast tijdens hoosbuien.

Digitaal platform voor allerlei smart producten

Het digitale platform moet het mogelijk maken om op lokaal niveau regenwater te managen. Informatiestromen uit publiek & privaat domein worden gekoppeld met weersvoorspellingen door een zelflerend systeem dat ook rekening houdt met de context van de stad. Bijvoorbeeld: grondwaterstanden, infiltratiecapaciteit van de ondergrond, geografische spreiding van de waterbuffers, gemengd of gescheiden rioolstelsel en nabijheid van oppervlaktewater. Met de ontwikkeling van het platform kunnen inwoners met een slimme regenton hun regenwater zelf managen, gebouweigenaren een bijdrage leveren aan droge voeten in de stad en projectontwikkelaars zich onderscheiden. Smart-productleveranciers kunnen het platform gebruiken om hun producten op te koppelen.

Vooral ook voor bewoners zelf!

Het belangrijkste uitgangstpunt van de ontwikkeling van het digitale platform is dat eigenaren van een smart regendak of smart regenton zelf bepalen in welke mate data wordt uitgewisseld. Verschillende scenario instellingen die de autonomie van het systeem bepalen – zoals het regenwater volledig zelf managen, in samenwerking met Waternet (tijdens een extreme bui) of volledig automatisch aangestuurt door het platform – zijn denkbaar.

Dit artikel is gebaseerd op een artikel van rainproof.

Je kunt niet meer reageren.