Geert-Jan KollenstartInzicht in de principes achter circulaire economie

Ons oog viel op een mooie uitgebreide website van Het Planbureau voor de Leefomgeving, waarin zij pleiten voor een circulaire economie. Een circulaire economie biedt niet alleen enorme economische kansen, maar maakt ons ook minder afhankelijk van schaarse grondstoffen en draagt bij aan een schoner milieu. Het is een flinke opgave om deze kansen te realiseren. PBL zet het voor ons op een rijtje.

Digitale meetup Energietransitie

Ondanks dat de laatste GDSC16 meetup niet heeft kunnen plaatsvinden, willen we jullie de interessante pitches niet onthouden. Lees daarom dit artikel als digitale meetup en neem contact op met de pitchers als je vragen en/of opmerkingen hebt. Op het eind lees je ook nog over het vervolg van de GDSC16.

GDSC16 meetup: Energietransitie

In de laatste meetup in de Grote Digitale Steden Competitie 2016 staat het thema Energie centraal. In de meetup besteden we aandacht aan de rol en impact van de lokale overheid in de energietransitie. Dit doen we aan de hand van concrete voorbeelden van projecten en werkwijzen waarin naar voren komt hoe de steden deze transitie kunnen vormgeven.

Energierapport – Transitie naar duurzaam

In het Energierapport 2015 geeft het kabinet een integrale visie op de toekomstige energievoorziening in Nederland. Download het volledige rapport hier en ook de aanvullende factsheet over het sentiment van Nederlanders met betrekking tot duurzame(re) energie. Bekijk ook de rol van digitalisering in deze transitie.

Voortgang E-waste race

De E-waste race gaat aan het begin van het nieuwe schooljaar 2015-2016 weer van start in een aantal gemeenten, namelijk Amersfoort, Utrecht, Amsterdam en Groningen. De komende races lopen tussen 21 september en 30 oktober. Tien basisscholen nemen het tegen elkaar op om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen. De E-waste race maakt recyclen leuk en gemakkelijk!