Matthijs JaspersWarmte-koude opslagsystemen optimaliseren

Bodemenergiesystemen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de CO2 reductie-doelstellingen. Het FOME-BES project (Fibre Optic Monitoring van de ondergrondse Energiebalans van Bodemenergiesystemen) is een vooruitlopend en innovatieve samenwerking op dit gebied.

Het wegdek als zonnepanneel: SolaRoad

Vorig jaar november werden de eerste 100 meter SolaRoad opgeleverd; een fietspad met geïntegreerde zonnepanelen. Nu, een goed half jaar later, zijn de eerste resultaten gepresenteerd en die zijn boven verwachting hoog!

Handhaving milieuzone Utrecht van start

Gemeente Utrecht handhaaft sinds 1 mei de milieuzone welke oudere dieselauto's uit de binnenstad moet weren. Om dit beleid te handhaven en zo een schonere stad te realiseren wordt onder andere gebruik gemaakt van ANPR: Automatic Number Plate Recognition.

Stadsgesprekken energie, hoe staat het ermee?

Al eerder kon je lezen over het Utrechtse initiatief om met een grote groep burgers actief het gesprek aan te gaan over hoe de gemeente in de toekomst met energie om zou springen. Inmiddels zijn er twee van zulke stadsgesprekken geweest. Op 28 maart vond het tweede gesprek plaats, waarbij voortbouwend op het eerste gesprek de deelnemers spraken over het omzetten van dromen naar daden.

Stadsgesprekken energie

Het betrekken van burgers bij de ontwikkeling van de stad is ondertussen niet meer weg te denken. Gemeente Utrecht kiest er nu ook voor om samen met burgers een grootschalig plan voor de overgang naar duurzame energie te maken. 150 Utrechters gaan aan een energieplan werken. Via loting worden zij geselecteerd om met elkaar dit plan op te stellen.

Proeftuin voor slimme laadpalen in Lombok

Wethouder duurzaamheid Lot van Hooijdonk opende op 2 december een proeftuin voor slimme laadpalen. Deze laadpalen zijn zongestuurd kunnen elektrische auto’s in de Utrechtse wijk Lombok opladen met 100% zonnestroom.