Nieuws

Inzicht in de principes achter circulaire economie

Ons oog viel op een mooie uitgebreide website van Het Planbureau voor de Leefomgeving, waarin zij pleiten voor een circulaire economie. Een circulaire economie biedt niet alleen enorme economische kansen, maar maakt ons ook minder afhankelijk van schaarse grondstoffen en draagt bij aan een schoner milieu. Het is een flinke opgave om deze kansen te realiseren. PBL zet het voor ons op een rijtje.

Nieuw platform laat steden slimmer omgaan met groene energie

Effectiever en efficiënter omgaan met hernieuwbare energie? Een consortium van Europese bedrijven heeft een platform ontwikkeld die daarbij kan helpen. Uit tests in Lissabon en Barcelona is de potentie van het platform gebleken. Nu is de fase van opschaling aangebroken. Doe je mee?

MVO Trendrapport 2017

Het MVO Trendrapport 2017 gaat over de grote lijnen, dwars door alle sectoren, thema's en beroepsgroepen heen. De trends stijgen uit boven ontwikkelingen in specifieke branches of op individuele thema's.

Amsterdam Rainproof met IoT toepassing

Amsterdam werkt samen met de community van The Things Network aan een digitaal platform die smart micro-watermanagement in Amsterdam mogelijk maakt. 'Het Internet of Things (IOT)' heeft de potentie om lokaal regenwater slim en dynamisch te managen. Bijvoorbeeld met slimme regentonnen, slimme polderdaken of waterdaken en slimme tuinen. Zo beperkt Amsterdam wateroverlast tijdens hoosbuien.

Europese subsidieronde open voor experimentele projecten in duurzame stedelijke innovatie

De tweede indieningstermijn voor projectvoorstellen open voor het Urban Innovative Actions (UIA) is nu open! Steden in Europa met minimaal 50.000 inwoners kunnen meedoen aan dit programma van 370 miljoen euro voor innovatieve onderzoeksprojecten. De EC selecteerde drie onderwerpen voor de projecten: duurzame stedelijke mobiliteit, de circulaire economie en de integratie van migranten en vluchtelingen.

Wanneer regels verduurzaming in de weg zitten

In het Utrechtse Lombok kan het wel: verduurzaming van de leefruimte door elektrische auto’s, zonnepanelen, woningdelen, stadswarmte. De Amsterdamse binnenstad blijft vooralsnog achter. Hoe komt dat? In de groene Amsterdammer een mooi artikel over hoe bestaande regels de verduurzaming in de weg zit.

Digitale meetup Energietransitie

Ondanks dat de laatste GDSC16 meetup niet heeft kunnen plaatsvinden, willen we jullie de interessante pitches niet onthouden. Lees daarom dit artikel als digitale meetup en neem contact op met de pitchers als je vragen en/of opmerkingen hebt. Op het eind lees je ook nog over het vervolg van de GDSC16.

GDSC16 meetup: Energietransitie

In de laatste meetup in de Grote Digitale Steden Competitie 2016 staat het thema Energie centraal. In de meetup besteden we aandacht aan de rol en impact van de lokale overheid in de energietransitie. Dit doen we aan de hand van concrete voorbeelden van projecten en werkwijzen waarin naar voren komt hoe de steden deze transitie kunnen vormgeven.

Digitaal energieadvies op maat voor Stedendriehoek Deventer-Zutphen-Apeldoorn

Advies over de beste energiebesparende maatregelen voor uw woning. Zien wat de verwachte kosten en opbrengsten zijn van maatregelen zoals zonnepanelen en isolatie. Mogelijkheden voor subsidies vinden en gemakkelijk offertes opvragen bij lokale vakbedrijven. Vanaf 12 oktober kan dat via www.regionaalenergieloket.nl/stedendriehoek.

Blog: GoOV en andere innovaties in het Openbaar Vervoer

In deze blog reflecteren we op GoOV - een initiatief dat reishulp biedt aan OV reizigers o.a. in Utrecht en Arnhem. Mogelijk gemaakt door open real time reisinformatie. Welke innovaties in het Openbaar Vervoer zijn nog meer van belang voor steden en hoe kunnen big data daaraan bijdragen?

Project City-zen: Amsterdam zet in op duurzaamheid met subsidie en energiecoaches

Amsterdammers die een huis of appartement heel energiezuinig willen maken, kunnen een aanvraag doen voor de City-zen subsidie. In totaal is door de gemeente Amsterdam €2.6 miljoen euro uitgetrokken voor de subsidie, waarvan al €2 miljoen is gebruikt. Voor de laatste 6 ton worden inspirerende projecten gezocht. De gemeente Amsterdam gaat vanaf dit najaar ook van start met de inzet van energiecoaches. Deze vrijwilligers geven bij mensen thuis gratis advies over energiebesparing.

Rotterdams consortium wint EU aanbesteding van € 17,7 miljoen voor Smart City toepassingen

De Europese Commissie heeft op 4 juli 2016 het voorstel van een door Rotterdam geleid internationaal consortium goedgekeurd voor een subsidiebedrag van bijna €18 miljoen. Het geld wordt gebruikt om innovatieve en duurzame toepassingen mogelijk te maken. Het subsidiebedrag wordt verdeeld over projecten van steden binnen het consortium. Naast Rotterdam zijn dat Glasgow in Schotland, Umeå in Zweden, Brno in Tsjechië, Parma in Italië en Gdansk in Polen.

Bluetooth-zenders voor ov-reizigers in Amsterdam

De Amsterdamse binnenstad wordt als proef te voorzien van beacons waarbij de gemeente hoopt dat het app-ontwikkelaars trekt om de mogelijkheden te onderzoeken. Via bluetooth low-energy sturen de beacons signalen de wereld in en een smartphone die bluetooth aan heeft staan kan die signalen interpreteren als een daarvoor bestemde applicatie openstaat.

Nijmegen wint Green Capital Award 2018

Nijmegen is in 2018 de Groene Hoofdstad van Europa. De stad heeft vanavond de titel Green Capital 2018 gewonnen en mag zich in dat jaar de groenste stad van Europa noemen. We sommen een aantal van de inspirerende projecten voor je op!

MRA zoekt steden voor Urban Learning op gebied van energieplanning

Voor het Europese project Urban Learning zijn Zaanstad en Amsterdam op zoek naar andere gemeenten om zoveel mogelijk van elkaar leren op het gebied van energieplanning. Tijdens het project wordt aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk gekeken naar de rol van energievoorziening in de gebouwde omgeving.

Aftrap energiedialoog op 7 april

Op 7 april organiseert het ministerie van Economische Zaken de landelijke aftrap van de Energiedialoog 2050. Deze aftrap vindt plaats op drie locaties in het land: Rotterdam, Leeuwarden en Eindhoven. Vragen, uitdagingen en dilemma's rond energietransitie staan deze dag centraal.

Energierapport – Transitie naar duurzaam

In het Energierapport 2015 geeft het kabinet een integrale visie op de toekomstige energievoorziening in Nederland. Download het volledige rapport hier en ook de aanvullende factsheet over het sentiment van Nederlanders met betrekking tot duurzame(re) energie. Bekijk ook de rol van digitalisering in deze transitie.

Regionaal warmtenet in metropoolregio Amsterdam

Het Ministerie van Economische Zaken, provincie Noord-Holland en Zuid-Holland en andere partijen hebben een Green Deal ondertekend voor de metropoolregio Amsterdam. Hier komt een groot regionaal warmenet voor het verduurzamen van woningen, van IJmuiden tot Almere en van Purmerend tot Aalsmeer.

Voortgang E-waste race

De E-waste race gaat aan het begin van het nieuwe schooljaar 2015-2016 weer van start in een aantal gemeenten, namelijk Amersfoort, Utrecht, Amsterdam en Groningen. De komende races lopen tussen 21 september en 30 oktober. Tien basisscholen nemen het tegen elkaar op om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen. De E-waste race maakt recyclen leuk en gemakkelijk!

Warmte-koude opslagsystemen optimaliseren

Bodemenergiesystemen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de CO2 reductie-doelstellingen. Het FOME-BES project (Fibre Optic Monitoring van de ondergrondse Energiebalans van Bodemenergiesystemen) is een vooruitlopend en innovatieve samenwerking op dit gebied.

Het wegdek als zonnepanneel: SolaRoad

Vorig jaar november werden de eerste 100 meter SolaRoad opgeleverd; een fietspad met geïntegreerde zonnepanelen. Nu, een goed half jaar later, zijn de eerste resultaten gepresenteerd en die zijn boven verwachting hoog!