Publicaties

Op de publicatie pagina van Groene Stad plaatsen wij allerlei verslagen, presentaties, filmpjes, foto’s en andere documenten die voortkomen uit ons werk.

Terugblik | Bijeenkomst Slimme mobiliteit, Open Data FWD, 3 april

Op donderdag 3 april organiseerden de gemeenten Utrecht en Amersfoort vanuit de Digitale Steden Agenda een interactieve bijeenkomst over slimme mobiliteit en open data voor gemeenten en web developers. Dit in het kader van het project Open Data FWD.

13897034171_c4fc4cc448_b

Afstemming open data

Hoewel gemeenten steeds meer open data beschikbaar stellen, blijft de ontwikkeling van toepassingen die gebruik maken van deze data achter. Er is behoefte aan meer beschikbaarheid en afstemming van open data door gemeenten. Het samenbrengen van gemeenten om samenwerking te bevorderen en de gegevens op uniforme wijze aan te bieden, maakt het voor ontwikkelaars aantrekkelijker om toepassingen te ontwikkelen. De gemeente Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam zijn daarom, in samenwerking met de Waag Society. De Digitale Steden Agenda, thema Groene Stad organiseerde samen met Utrecht en de Waag de tussenbijeenkomst op 3 april.

Schermafbeelding 2014-04-22 om 09.21.31

Ervaringen en bevindingen rondetafelsessie

In de rondetafelsessie over slimme mobiliteitsvraagstukken en Open Data kwamen de volgende ervaringen en bevindingen naar voren:

  • Ontwikkeling van (mobiliteits)apps kost tijd: er is tijd nodig voor onderzoek van data. Beschikbaarheid van data is niet het belangrijkste. Het gaat er om dat er een concrete vraag is. Uiteindelijk zijn de belangrijkste gebruikers van open data de gemeenten zelf, die data over grenzen van diensten of gemeentegrenzen met elkaar kunnen gaan delen.
  • Inzicht in kostprocessen: de maatschappelijk businesscase is van belang; als de overheid de kosten van processen inzichtelijk maakt dan kan het bedrijfsleven beter inschatten of een investering maatschappelijk of operationeel efficiënt kan zijn. Koppeling met crowd-sourced data kan dan ook om data te verrijken of ontbrekende data te verzamelen. Zorg dat de vraag specifiek is en de burger iets oplevert: vergunning procedure vereenvoudigen, eenvoudiger parkeren. Daar kom je ook vooral achter door de straat op te gaan en te onderzoeken wat prangende kwesties zijn.
  • Standaardisatie: voor developers en bedrijven is belangrijk te voorkomen dat je met alle steden in Nederland om de tafel moet. De overheid moet stimuleren dat er meer standaardisatie komt of op zijn minst harmonisatie.
  • Welke data ‘open’ en welke niet? Maak inzichtelijk welke vragen gemeenten krijgen over data en wat er toe- en afgewezen wordt. In de praktijk (zoals in Engeland) lijkt daadwerkelijk ‘misbruik’ van data erg mee te vallen. Organiseer feedback over gebruik van data. En bedenk: gemeentelijke processen hebben er ook belang bij. Amersfoort heeft bijvoorbeeld grote behoefte aan betrouwbare data over verkeersongevallen, nu de politie dat niet meer registreert. Verzekeringen hebben die data en hebben daar ook een belang bij.

Challenge

Om ontwikkelaars te stimuleren mobiliteitsdata te gebruiken voor slimme toepassingen is door de samenwerkende gemeenten een Challenge georganiseerd. De beste concepten voor de hierboven omschreven thema’s ontvangen een geldbedrag voor verdere ontwikkeling van hun concept. Daarnaast krijgen gekwalificeerde deelnemers tijdens het slotevenement de kans om te pitchen voor investeerders in een businesslounge en maken zij kans op een plek op het podium van Future Everything 2015 in Manchester. Tot slot gaan ze in gesprek met beslissingsmakers binnen de vier grootste gemeenten van Nederland. Op 15 mei is het slotevent van OpendataFDW en worden de prijzen uitgereikt.

Meer informatie: Project open-data-forward

Inzameling van elektronisch afval door er een race van te maken groot succes!

Tussen 17 maart en 19 april vond de allereerste e-waste race plaats. De e-waste race is een wedstrijd tussen scholen uit heel het land om zoveel mogelijk elektronisch afval (e-waste) in te zamelen. Met het project werken we aan duurzaam bewustzijn in de buurt en zorgen we dat belangrijke materialen terug in de kringloop komen!

Slimme inzet van ICT

Door slim gebruik te maken van een interactieve website, www.ewasterace.nl, kunnen buurtbewoners gemakkelijk hun elektronisch afval vanuit huis aanbieden. Scholieren van de deelnemende scholen maken digitaal een afspraak en gaan vervolgens op pad om het afval op te halen. De score wordt online bijgehouden en dat verhoogt het wedstrijd element!

Resultaat

Tijdens deze allereerste e-waste race is een geweldige bijdrage geleverd aan het milieu. De 7 deelnemende scholen hebben in totaal meer dan 14.000 kg elektronisch afval weten in te zamelen!!! Scholen waren razend enthousiast en het project heeft veel aandacht in de lokale media gekregen. Zo hebben verschillende scholen met deelname aan de e-waste race de krant of zelfs de radio gehaald. Zie een overzicht van alle resultaten met foto’s in deze slideshare-presentatie.

Eerste prijs voor Lambertusschool

De eerste prijs, een schoolreisje voor de hele klas naar Science Center NEMO in Amsterdam, is gewonnen door de Lambertusschool in Haarsteeg. Het was tot het laatste moment een spannende nek-aan-nek race met de Edith Steinschool uit Zijtaart. Met bijna 6500 kg wist de Lambertusschool de prijs in de wacht te slepen. In totaal deden er 7 scholen mee uit Tilburg, Amersfoort, Hoogland, Haarsteeg, Zijtaart, Lamswaarde en Hengstdijk.

Een e-waste race in jouw gemeente?

Wil je meer weten of heb je interesse om een e-waste race in jouw gemeente op te laten zetten? Neem dan contact op met initiatiefnemer Timmy de Vos via info@ewasterace.nl of telefonisch op 0654643843

Eerste resultaten Vehicle2Grid Amsterdam

Sinds februari draait er in een huishouden in Amsterdam de eerste toepassing waarbij lokale energie wordt geproduceerd en opgeslagen in een voertuig om s’ avonds thuis gebruikt te worden. Dit optimaliseert eigen energie gebruik, ontlast het netwerk en creëert ruimte voor grootschalige uitrol van elektrische mobiliteit. Hoe stedelijk vervoer van standalone & vervuilend een geïntegreerd, essentieel element in de energietransitie wordt. De eerste ervaring van het operationele ‘Vehicle to Grid’ in de Amsterdamse regio. Dit is een experiment van Liander, Mastervolt en Resourcefully. Lees hier de Eerste resultaten Vehicle2Grid Amsterdam

ICT voor Morgen – duurzame ICT processen

ICTvoormorgen

“van duurzame ambitie naar duurzame realisatie”

Maak uw ICT processen en procedures 100% duurzaam in 2020

ICT voor Morgen ondersteunt u bij het realiseren van deze ambitie door:

• Inspiratiesessie (Waarom – Hoe – Wat)
• Workshops
• Beleidsadvies
• Proces ondersteuning

De stichting ICT voor Morgen heeft als doel zich in te zetten voor het uitdragen van het gedachtegoed van Ron Vuur. Het creëren van bewustwording van de noodzaak om ICT duurzaam te creëren, te ontwikkelen, te implementeren en te exploiteren vanuit een holistische visie en gebaseerd op circulaire economie.

“In 2020 heeft onze gemeente alle ICT processen en procedures 100% duurzaam ingericht”

Vanuit deze doelstelling alle betrokken partijen in de organisatie oplossingen te (laten) bieden om deze doestelling gezamenlijk te realiseren.

• het aanzet geven tot de ontwikkeling van een ICT – ECO keurmerk
• de transitie naar een circulaire economie in relatie tot ICT
• het transparant en gecontroleerd sluiten van de keten
• het bevorderen van gecontroleerd hergebruik van ICT apparatuur
• het verminderen van de milieuschade door bevordering van hergebruik van schaarse grondstoffen met de hoogste effectiviteit en op basis van een massabalans
• het verbeteren van arbeidsomstandigheden bij productie en recycling van elektronica apparatuur
• het bevorderen van integrale monitoring op basis van het ICT voor Morgen Life Cycle Programma
• het bieden van meer beschikbare ICT functionaliteiten met minder hardware en minder energiegebruik en holistische toepassingen in o.a. (regionale) datacentra

Wilt u ook werken aan de realisatie van bovengenoemde ambitie neem dan contact op met Ron Vuur

Robijnstraat 16
1812 RB Alkmaar
Tel. +31 72 744 00 37
Fax. +31 72 820 02 53
Mob. +31 61 740 98 00 Email rvuur@ictvanafmorgen.nl
Website http://www.stichtingictvoormorgen.eu/

 

Smart Grid, rendement voor iedereen

Nieuwsbrief – november 2013

‘Smart Grid: rendement voor iedereen’ ontwikkelt en test acht nieuwe diensten rond elektriciteitsnetten van de toekomst. Daarbij vormen bewoners het uitgangspunt. Door te werken in bestaande wijken en met intensieve bewonersparticipatie leidt het project tot diensten waar bewoners, de maatschappij en onze economie echt wat aan hebben.

Landelijke kennistransfer Slimme netten 2013 tijdens Innovation Day 2013

Benieuwd naar de laatste inzichten rond innovatieve smartgriddiensten om balancering op wijkniveau te bevorderen? Ambitie om aan te haken en nieuwe kansrijke smartgriddiensten de markt op te helpen? Interesse in elektrische deelauto’s gevoed door zonnestroom uit de wijk? Nieuwsgierig naar hoe inzicht in stroomproductie en –verbruik het energiegedrag van bewoners beïnvloedt? Kom dan naar de ‘Landelijke kennistransfer Slimme netten 2013’ die wij organiseren ter gelegenheid van de Innovation Day 2013 op 11 december 2013. Kijk voor meer informatie én om u aan te melden op www.innovationday2013.nl.

Bewoners Amersfoort hebben inzicht in hun energiegebruik

Bij ruim 90 procent van de deelnemers in Amersfoort is de meetapparatuur van Net2Grid in huis geïnstalleerd, verder is de nulmeting in de pilot afgerond. Tijdens een bijeenkomst op 28 oktober is het startschot gegeven voor de dienst Insight4all: betrokkenen kregen voor het eerst toegang tot hun eigen gegevens via een mobiele applicatie en een webportal. Inzicht in eigen gebruiksgegevens kan ervoor zorgen dat huishoudens bewuster om-gaan met energie. De besparingen die bewoners boeken, worden vergeleken met de resultaten uit de nulmeting. Andere diensten die in Amersfoort uitgewerkt worden zijn Advice4all (advies), Flex4all (vraagsturing), Solar4all (voorspelling van zonopbrengst) en Together4all (vraagbundeling). Lees op de website meer over de pilot Amersfoort van het project.

 E-car4all gelanceerd in Utrecht

Buurtbewoners in de Utrechtse wijk Lombok kunnen sinds oktober de elektrische deelauto op zonnestroom gebruiken. Deze dienst heet E-car4all. Voor het gebruik van de deelauto betalen gebruikers een vast uurtarief en een vast tarief voor het serviceabonnement. De deelauto is eigendom van LomboXnet en wordt zoveel mogelijk opgeladen door in de wijk opgewekte zonnestroom.

Door zonnestroom direct te gebruiken voor de auto, in plaats van terug te voeden op het elektriciteitsnet, betalen producenten hiervan minder energiebelasting. Het doel van E-car4all is enerzijds optimale benutting van lokaal opgewekte zonnestroom en anderzijds mobiliteit voor de gebruiker met minder gebruik van fossiele brandstoffen. In de nabije toekomst experimenteren we ook met slim laden, om de piekbelasting van het net te verminderen; dit beperkt de investering in het net door de netbeheerder. Bewoners van Lombok kunnen de elektrische deelauto reserveren via Snappcar en MyWeels.

AmersVolt op zoek naar besparingen

De bewonersgroep in Amersfoort heeft de naam ‘AmersVolt’. Nu de bewoners via Insight4all inzicht hebben in hun energiegebruik en -productie willen ze daar slimme dingen mee gaan doen. Zo gaat AmersVolt actief op zoek naar apparaten die altijd aan staan met het doel sluipverbruik terug te dringen. Voor AmersVolt is een nieuwe mobiele applicatie gemaakt, die bewoners helpt het energieverbruik van de verlichting in huis in kaart te brengen, met natuurlijk mogelijke besparingen. Verder stelt Miele twee innovatieve wasmachines en drogers ter beschikking aan AmersVolt voor een proef in de Amersfoortse pilot.

Save the date: Meet2Feeds

Wilt u meer weten over het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’, de pilots in Utrecht en Amersfoort, of de diensten die we in dit project ontwikkelen? Wilt u ook een rol spelen bij het vermarkten van één van deze diensten? Kom dan langs op één van de volgende bijeenkomsten.

– 15 november: Workshop tijdens HIER opgewekt in Amersfoort

– 19 november: Lezing tijdens themamiddag Smart Grids NL in Utrecht

– 11 december: Landelijke kennistransfer Slimme Netten tijdens Utrecht Innovation Day 2013 in Amersfoort

capgemini ecofys eemflow energy hogeschool utrecht icasus dnv gl lomboxnet rijksuniversiteit groningen stedin taskforce innovatie regio utrecht universiteit utrecht utrecht sustainability institute provincie utrecht gemeente utrecht gemeente amersfoort

Het doel van deze nieuwsbrief is u te informeren over de ontwikkelingen rondom het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’. Indien u geen prijs stelt op deze nieuwsbrief kunt u zich hiervoor afmelden via onderstaande link. Ook kunt u uw e-mailadres wijzigen of contact met ons opnemen.

Aanmelden | Afmelden | Email wijzigen | Contact

Smart Grid, rendement voor iedereen

Nieuwsbrief – januari 2014

Het consortium ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’ wil de resultaten en kennis voortkomend uit het project delen en heeft dat de afgelopen weken met kracht gedaan. Dit, en de laatste nieuwtjes uit onze pilots in Utrecht en Amersfoort, leest u in deze nieuwsbrief. We wensen u een energiek 2014!

 Kennistransfer Slimme netten: Balanceren op wijkniveau – het systeem en de gebruiker

Het laatste nieuws over smartgriddiensten ontwikkeld in Amersfoort, Utrecht, Hoogkerk, Zwolle, Breda, Vlaanderen en Berlijn stond centraal tijdens de tweede Landelijke kennistransfer Slimme netten op 11.12.13 in de voormalige Prodentfabriek in Amersfoort. Vijf bijzondere smartgridprojecten deelden hun innovatieambities en nieuwste inzichten met het oog op balancering van de elektriciteitsvraag op wijkniveau. Aan bod kwamen onder meer elektrische deelauto’s in combinatie met opwek en opslag van zonnestroom in de wijk en vraagsturing bij huishoudens door hun inzicht te geven in eigen opwek en gebruik van energie. Lees meer over de kennistransfer Slimme netten.

Lessen uit de pilot Amersfoort

Het betrekken van bewoners bij innovatie in de Amersfoortse pilot verloopt zeer succesvol. In korte tijd waren 130 deelnemers betrokken bij de pilot; inmiddels nemen 100 huishoudens actief deel. Volgens projectleider Petra de Boer blijkt dat de bewoners vooral geïnteresseerd zijn omdat zij zo samen nieuwe diensten kunnen ontwikkelen en een rol kunnen spelen op het gebied van innovatie. Lees meer over de lessen uit de pilot Amersfoort.

Eerste gezinnen in Lombok gebruiken E-car4all

De elektrische deelauto E-car4all is in de Utrechtse wijk Lombok in gebruik genomen. Inmiddels maken zeven gezinnen gebruik van deze deelauto. De auto is voor alle Lombokkers te reserveren via Snappcar en Mywheels. De Gemeente Utrecht heeft de aanvraag voor een extra slimme laadpaal goedgekeurd. Slimme laadpalen gebruiken de informatie uit het reserveringssysteem voor de deelauto. Ze weten wanneer de auto gebruikt gaat worden en wanneer de accu dus vol moet zijn. Deze informatie wordt gebruikt om zoveel mogelijk te laden door lokaal geproduceerde zonne-energie.

In de toekomst zijn dergelijke palen ook in staat aangesloten auto’s te ontladen om de hierin opgeslagen zonne-energie te kunnen gebruiken in woningen. In de eerste helft van 2014 wordt deze slimme laadpaal geplaatst.

Terugblik Meet2feed tijdens Evenement HIER Opgewekt

Het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’ wil haar kennis en nieuwe inzichten uitdrukkelijk delen met alle geïnteresseerden die smartgriddiensten ontwikkelen. Zoals met lokale energie-initiatieven die zich afvragen waar smart grids voor staan en wat smart grids voor hen kunnen betekenen. Daarom organiseerden we, in samenwerking met de energiecorporatie LochemEnergie, een workshop als bijdrage aan het Evenement HIER opgewekt dat plaatsvond in de Rijtuigenloods in Amersfoort op 15 november 2013. Kijk voor een uitgebreider verslag van de bijeenkomst op de website.

capgemini ecofys eemflow energy hogeschool utrecht icasus dnv gl lomboxnet rijksuniversiteit groningen stedin taskforce innovatie regio utrecht universiteit utrecht utrecht sustainability institute provincie utrecht gemeente utrecht gemeente amersfoort

Het doel van deze nieuwsbrief is u te informeren over de ontwikkelingen rondom het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’. Indien u geen prijs stelt op deze nieuwsbrief kunt u zich hiervoor afmelden via onderstaande link. Ook kunt u uw e-mailadres wijzigen of contact met ons opnemen.

Aanmelden | Afmelden | Email wijzigen | Contact

Smart Grid, rendement voor iedereen

Nieuwsbrief – Juni 2013

Gezocht: ondernemers in smart energy

‘Smart Grid: rendement voor iedereen’ ontwikkelt en test acht nieuwe diensten rond elektriciteitsnetten van de toekomst. Daarbij vormen de bewoners het uitgangspunt. Door te werken in bestaande wijken en met intensieve bewonersparticipatie leidt het project tot diensten waar bewoners, de maatschappij en onze economie echt wat aan hebben. Wij zoeken ondernemers die net als wij rendement zien in smart grids, om deze diensten samen met hen verder te ontwikkelen en uit te rollen.

Projectfilm

De nieuwe projectfilm geeft u een goed beeld van wat het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’ beoogt. Zoals u in de film kunt zien, vinden de testen plaats in twee slimme netten van elk honderd huishoudens in Amersfoort en Utrecht. De implementatie van en open kennisdeling rond deze diensten helpen de energietransitie en de daarmee gepaard gaande CO2-reductie te versnellen.

Nieuwe website

Gezien de focus op co-creatie met bewoners is de website www.smartgridtv.nl als bewonersplatform al sinds de start van het project in de lucht. Nieuw is de projectwebsite www.smartgridrendement.nl. Deze algemene projectwebsite is gelanceerd tijdens de Meet2Feed ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’.

Meet2Feed 19 juni

De Meet2Feed vormde een onderdeel van de landelijke conferentie ‘An Innovative Truth V’, het jaarlijkse congres over duurzame ICT & Energie in het Beatrix Theater in Utrecht.

‘Smart Grid: rendement voor iedereen’ was deze dag als praktijkproject goed vertegenwoordigd. Het doel om onze kennis open te delen en nieuwe ondernemende partners te betrekken bij ons project is bereikt. Zo introduceerde Jacqueline Cramer tijdens haar lezing vier van de acht nieuwe diensten waar we aan werken. Daarnaast werden via posterpresentaties diverse onderzoeksresultaten zoals de Geleerde lessen uit andere projecten en het in kaart gebrachte Energiemarktmodel gepresenteerd.

Gezocht: ondernemende partners

Op het Meet2Feed plein gingen we actief in gesprek met belangstellenden om hen te informeren over de nieuwe diensten en hen uit te nodigen een rol te spelen bij het vermarkten hiervan. De levendige discussies met MKB-bedrijven, kennisinstellingen en intermediaire organisaties vormden een mooi resultaat om op door te bouwen. Heeft u ook interesse om aan te haken op dit project? Hier leest u meer over de mogelijkheden.

cap gemini ecofys eemflow energy hogeschool utrecht icasus DNV KEMA lomboxnet rijksuniversiteit groningen stedin taskforce innovatie regio utrecht universiteit utrecht utrecht sustainability institute provincie utrecht gemeente utrecht gemeente amersfoort

Het doel van deze nieuwsbrief is u te informeren over de ontwikkelingen rondom het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’. Indien u geen prijs stelt op deze nieuwsbrief kunt u zich hiervoor afmelden via onderstaande link. Ook kunt u uw e-mailadres wijzigen of contact met ons opnemen.

Aanmelden | Afmelden | Email wijzigen | Contact

Smart Grid, rendement voor iedereen

Nieuwsbrief – september 2013

‘Smart Grid: rendement voor iedereen’ ontwikkelt en test acht nieuwe diensten rond elektriciteitsnetten van de toekomst. Daarbij vormen bewoners het uitgangspunt. Door te werken in bestaande wijken en met intensieve bewonersparticipatie leidt het project tot diensten waar bewoners, de maatschappij en onze economie echt wat aan hebben.

Leveringsvergunning voor LomboXnet

LomboXnet, internetbedrijf op het gebied van glasvezeldiensten en partner in het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’, heeft nu ook een lokaal energiebedrijf in de Utrechtse wijk Lombok: zonXnet. Via zonnepanelen op scholen en andere gebouwen wordt al stroom opgewekt. Nu LomboXnet een vergunning heeft ontvangen, kan het bedrijf ook zonnestroom leveren aan klanten en energie inkopen op het landelijke energienetwerk. De vergunning is voor LomboXnet een echte mijlpaal. Robin Berg, initiatiefnemer: “We kunnen nu het aantal zonnecellen opschalen en alle mensen in de buurt voorzien van lokaal opgewekte zonne-energie. En met de zojuist gearriveerde Tesla kunnen we energie opslaan in de wijk. Daar zijn we trots op.” Wilt u ook profiteren van zonnestroom via zonXnet? Mail dan naar info@zonxnet.nl.

Inschrijven voor pilot Utrecht

De eerste honderd deelnemers aan de pilot Utrecht van het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’ krijgen thuis gratis meet- en regelapparatuur geïnstalleerd. Het gaat om de slimme meter van Stedin en de aanvullende apparatuur van Net2Grid. Een maand lang meet deze apparatuur het huidige energieverbruik, daarna krijgen deelnemers inzicht in de resultaten van deze nulmeting. Met deze informatie kunnen zij actief op zoek gaan naar besparingen. Wilt u meedoen met de Utrechtse pilot? Kijk op de website van Smart Grid: rendement voor iedereen en meld u aan.

Stand van zaken pilot Amersfoort

Alle honderd deelnemers van de Amersfoortse pilot van het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’ hebben de meet- en regelapparatuur ontvangen. De installatie ervan is in volle gang. Tijdens de pilot krijgen bewoners verschillende diensten aangeboden. Diensten die in veel gevallen nu nog niet op de markt zijn, zoals ‘Insight4all’. Hierbij krijgen bewoners via een app en webportal inzicht in hun verbruik. Na de pilot wordt bekeken wat het effect is van deze diensten op het energieverbruik van bewoners. Lees meer over de Amersfoortse pilot op de website van Smart Grid: rendement voor iedereen.

Amersfoort omarmt de zon

Het gaat goed met zonne-energie in Amersfoort. De laatste vijf jaar is het aantal gebouwen met zonnepanelen op het dak verdubbeld tot ruim 1.300 in 2013. De grootste toename vond afgelopen jaar plaats, de hoeveelheid opgewekte zonnestroom is hiermee de laatste vijf jaar meer dan verdubbeld tot 3,2 megawatt. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ruim 900 huishoudens. Dit blijkt uit gegevens van netbeheerder Stedin. Lees meer op de website van Smart Grid: rendement voor iedereen.

Save the date: Meet2Feed

Wilt u meer weten over het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’, de pilots in Utrecht en Amersfoort, of de diensten die we in dit project ontwikkelen? Wilt u ook een rol spelen bij het vermarkten van één van deze diensten? Kom dan langs op één van de volgende bijeenkomsten.

– 1 oktober: Lezing tijdens E-Future Arena in Utrecht

– 15 november: Workshop tijdens HIER opgewekt in Amersfoort

– 19 november: Lezing tijdens themamiddag Smart Grids NL in Utrecht

– 11 december: Workshop tijdens Utrecht Innovation Day 2013 in Amersfoort

cap gemini ecofys eemflow energy hogeschool utrecht icasus DNV GL lomboxnet rijksuniversiteit groningen stedin taskforce innovatie regio utrecht universiteit utrecht utrecht sustainability institute provincie utrecht gemeente utrecht gemeente amersfoort

Het doel van deze nieuwsbrief is u te informeren over de ontwikkelingen rondom het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’. Indien u geen prijs stelt op deze nieuwsbrief kunt u zich hiervoor afmelden via onderstaande link. Ook kunt u uw e-mailadres wijzigen of contact met ons opnemen.

Aanmelden | Afmelden | Email wijzigen | Contact

 

 

Terugblik inspiratiebijeenkomst Groene Stad

Op 13 november organiseerde gemeente Amersfoort een inspiratiebijeenkomst voor de gemeenten die aangesloten zijn bij het thema Groene Stad.

Het doel van deze dag was met elkaar in te zoomen op concrete voorbeelden uit de praktijk, hierop met elkaar te reflecteren en -voorzien van nieuwe bagage- vervolgstappen te kunnen nemen op weg naar concrete resultaten eind 2014. Met elkaar, in gelegenheidsformaties of in de eigen stad.

Aanwezige steden waren: Amersfoort, Lelystad, Salland, Schiedam, Assen en Zaanstad. Utrecht, Arnhem, en Tilburg konden niet aanwezig zijn, maar zijn wel aangesloten. Daarnaast hebben diverse Amersfoortse partijen een bijdrage aan het programma geleverd.

Opbrengsten 13 november

Presentaties

Smart Grid Amersfoort

Energieverstand Duurzaam Salland

E harbours Zaanstad

Sensorcity Assen

E-waste race

– Amersfoort en Zaanstad gaan kennisdelen over het thema smart grids (slimme systemen, die de productie en het gebruik van energie op elkaar afstemmen).
– Utrecht en Assen trekken samen op binnen het thema e-mobility (elektrisch vervoer).
– Lelystad, Amersfoort en Salland verkennen hoe ze samen kunnen werken in het kader van kennisportals m.b.t. duurzaamheid.
– Schiedam ziet kansen voor solar schools (internationaal uitwisselingsproject rond zonne-energie op scholen) en wil graag leren van Amersfoortse basisschool De Kubus.
– Ook Arnhem en Tilburg (die afwezig waren) hebben aangeven actief mee te willen doen in kennisdeling en samenwerking rondom projecten als green IT en energiebesparing.

presentatie inspiratiebijeenkomst groene stad

Vervolg
Kortom, de eerste verbindingen zijn gelegd en (samenwerkings)intenties zijn naar elkaar uitgesproken.

In het vroege voorjaar van 2014 vindt er opnieuw een inspiratie- en netwerkdag plaats. Wij houden je op de hoogte!

Vragen? Ideeën? Bijdragen? We horen het graag!