Digitale meetup Energietransitie

Afgelopen donderdag 24 november stond de laatste meetup in het kader van de Grote Digitale Steden Competitie 2016 (GDSC16) gepland. Onderwerp was de energietransitie en de rol van gemeenten daarin. Helaas heeft deze meetup niet plaats kunnen vinden. Omdat de meetup uit een mooie variëteit aan pitches was opgebouwd, brengen we deze via dit artikel toch naar jou toe. Hieronder lees je een korte uitweiding van alle pitches, de contactinformatie van de pitchers en een lijst met interessant leesvoer. Onderaan het artikel lees je hoe het proces van GDSC16 verder gaat.

Locol

“Hoe werk je samen met bewoners aan verduurzaming van de energievoorziening in een stad?”

Zonne-energie op gedeelde daken, festivals met duurzame energie, scholen die hun opgewekte energie delen met omwonenden? Mogelijkheden te over om in Nederland de transitie naar duurzame energie te realiseren: lokale samenwerking is daarbij de sleutel tot succes. Locol verbindt partijen en zet samenwerkingsverbanden op, met als doel samen sneller duurzame energie ambities te realiseren. Locol is als sociale onderneming gericht op het delen van kennis en ervaring en creëren van (lokale) waarde voor alle partijen.

Voor meer informatie, neem contact op met Catharine van Wijmen of kijk op www.locol.me.

Gemeente Rotterdam

“Meer inzicht in de bijdrage van data en hoe faciliteren we hiermee versnelling van duurzame energieopwekking.”

De Energie Atlas geeft een gedetailleerd, gebiedsgericht en GIS-gebaseerd overzicht van de vraag naar energie in relatie tot de aanwezige duurzame energiepotenties (in het gebied). Hiermee kunnen ook buurten onderling en in relatie tot bovenliggende gebieden worden vergeleken. Ook zijn enkele energie gerelateerde beleidsmatige datasets opgenomen, zoals CO2 reductie, energie armoede en urban heat island effect (hittestress). De figuur boven aan dit artikel laat zien hoe dit er in de praktijk uitziet (potentiële energie armoede voor corporatiewoningen, postcode-6 niveau).

Bekijk de concept website of neem contact op met Roland van der Heijden, cluster Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam.

Serious Game Energy Safary

“Play!UC (Playing with urban complexity): ontdekken wat er komt kijken bij de energietransitie.”

Play!UC onderzoekt hoe games gebruikt kunnen worden om participatieve processen op het gebied van regionale energietransitie te ondersteunen. De Energy Safari is een game die betrokkenen kunnen spelen onder leiding van een ‘game master’. Het doel van de game is om betrokkenen inzicht te geven in de gedachte achter het beleid van de provincie door hen te laten doen en ervaren. Door het doen ontwikkelen deelnemers ook potentiële projecten, oplossingen en/of invalshoeken die kunnen bijdragen aan de energietransitie in de regio.

Bekijk voor meer informatie http://play-uc.net/ of neem contact op met Cristina Ampatzidou.

TKI Urban Energy

“Opschaling van energierenovaties in de particuliere woningmarkt (en de huursector): Bewoners en huis eigenaren warm krijgen voor een energie renovatie? Het lukt nog niet zo vaak. Hoe krijg je bewoners bereid om te investeren?”

In 2050 moeten alle huizen verwarmd worden door all-electric oplossingen, zonnewarmte, een warmtenet of met biogas/biomassa. Per wijk kun je snel inzichtelijk maken welke toekomstige opties realistisch zijn. Dankzij onze aanpak maken we samen het speelveld overzichtelijk, krijgen we inzicht in de stappen die nodig zijn om één van deze scenario’s kosten effectief te maken en voorkomen we dat mensen verdwalen in het woud der mogelijkheden. Een constructieve aanpak met een helder toekomstbeeld dat mensen in beweging zet.

Meer informatie via Stichting TKI Urban Energy, 030-7470027, info@tki-urbanenergy.nl of ga naar de site: www.tki-urbanenergy.nl

Gemeente Rotterdam

“Versnelling010: Hoe betrek je investeerders en andere geïnteresseerden om versnelling te brengen in de transitie.”

In 2030 willen we als Rotterdam meer duurzame energie opwekken dan we als stad (300.000 woningen) gebruiken. Dat kan alleen door een grote gelijktijdige inzet op zowel energiebesparende maatregelen als uitbreiding van de opwek capaciteit duurzame energie. Er is nog veel te winnen in de bestaande woningvoorraad. Met Versnelling010 zetten 14 partners zich sinds 2014 in op het versnellen van de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in Rotterdam. Informatie-, kennis-, data-ontwikkeling en -uitwisseling zijn essentiële voorwaarden om tot een geïntegreerde planning van gebiedsgerichte investeringen te komen en zo de versnelling in de verduurzaming te bereiken.

Voor meer informatie: André de Groot, Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen en rotterdam.nl/energiebesparing.

NEN

“De rol van en kansen voor normalisering en standaardisatie in de energietransitie.”

Hoe de energietransitie zal verlopen laat zich moeilijk voorspellen, maar er zullen hoe dan ook nieuwe afspraken nodig zijn. Normalisatie is een nuttig instrument om hier invulling aan te geven, aangezien dit proces voorziet in het bijeen brengen van alle betrokken partijen om tot eenduidige en breed gedragen afspraken te komen. Dergelijke afspraken (ofwel gestandaardiseerde processen) zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld technologische barrières weg te nemen, kosten te verlagen, investeerders aan te trekken, invulling te geven aan het regelgevend en toezichthoudend kader en maatschappelijke acceptatie te vergroten. NEN heeft een normalisatie agenda op hoofdlijnen opgesteld die tot doel heeft een substantiële bijdrage te leveren aan zowel het verwezenlijken van de energietransitie als het verder vermarkten en daarmee verwaarden van de Nederlandse kennis en expertise via (internationale) normalisatie.

Kijk voor meer informatie op www.nen.nl/energie of neem contact op met Jarno Dakhorst, consultant Energie, 06 33 334 671.

Gemeente Rotterdam

“Rommelen aan regelgeving: Discussie over ruimte en randvoorwaarden van regelgeving met EZ.”

We moeten als overheid het goede voorbeeld geven, maar we hebben meer last van regels en voorschriften dan particulieren en bedrijven. Dat is het dilemma rond de gemeente als trekker van ‘Verduurzamen Vastgoed’ in de stad. Welke acties zijn er nodig om te zorgen dat gemeenten op de juiste schaal, met de juiste continuïteit en heldere financieringsmodellen het voortouw kunnen nemen. Rotterdam vraagt (samen met G4-partners) aandacht voor aanpassen van subsidie-, fiscale en financieringsregelgeving die de versnelling gaan helpen.

Neem voor meer informatie contact op met Ard den Outer, Adviseur Professioneel Opdrachtgeverschap & Marktbenadering, Gemeente Rotterdam)

Leestips en interessante artikelen

Naast bovenstaande pitches zijn er ook veel artikelen, video’s, blogs e.d. over de energietransitie en de rol van de lokale overheid hierin. We hebben er wat voor jullie opgesomd. Heb jij nog goede tips? Deel die dan hieronder in de reacties!

Vervolg GDSC16

De GDSC16 loopt nog tot en met december 2016. Tot die tijd heb je als stad de mogelijkheid om goede praktijkvoorbeelden te delen binnen een van de centrale thema’s. Deel hier je goede voorbeeld.

Begin januari is de top 3 bekend en gaan de deelnemende gemeenten strijden om de felbegeerde titel van ‘Digiproofste Stad van Nederland’. De steden krijgen de mogelijkheid om te beargumenteren waarom juist zij deze prijs verdienen. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens ons slot event op vrijdag 24 maart 2017. Lees hier meer informatie over dit gehele proces.

Je kunt niet meer reageren.