Aftrap energiedialoog op 7 april

Op 7 april 2016 organiseert het ministerie van Economische Zaken de landelijke aftrap van de Energiedialoog 2050. Deze aftrap vindt plaats op drie locaties in het land: Rotterdam, Leeuwarden en Eindhoven. Vragen, uitdagingen en dilemma’s rond energietransitie staan deze dag centraal.

Energiedialoog: wat en waarom?

Eind 2015 presenteerde minister Kamp het Energierapport 2015. In dit rapport geeft het kabinet een integrale visie op de toekomstige energievoorziening in Nederland. Daarin is een dialoog aangekondigd als eerste stap in deze transitie. “Alle inwoners van Nederland krijgen de komende jaren met de transitie naar duurzame energie te maken: ons huis zal in de toekomst op een andere manier worden verwarmd, we zullen ons op een andere manier vervoeren en het landschap zal door de komst van bijvoorbeeld zonne- en windmolenparken veranderen. In de energiedialoog worden daarom alle Nederlanders uitgenodigd om mee te denken over de eigen energievoorziening en onze toekomstige energie in Nederland.” In deze kamerbrief is beschreven hoe de dialoog in het voorjaar van 2016 vorm krijgt.

Het ministerie gebruikt de resultaten uit de Energiedialoog voor het bepalen van het nieuwe energiebeleid ‘Op weg naar een Energie Duurzaam Nederland in 2050’ (najaar 2016).

Verschillende steden en thema’s

De aftrap van de dialoog vindt plaats in drie verschillende steden. In iedere stad gaat het over een ander onderwerp: vervoer, de warmtevoorziening van woningen en de industrie en het belang van innovatie voor het realiseren van de energietransitie.

Rotterdam: thema’s proceswarmte voor de industrie, warmte voor de wijk

 • Hoe blijven we internationaal concurrerend als we tegelijk CO2-arm willen opereren?
 • Industrie: vernieuwen of verkleinen?
 • Kan klimaatneutraliteit een concurrentievoordeel zijn?
 • Kan heel Rotterdam met restwarmte van de industrie verwarmd worden?

Eindhoven: thema’s Vervoer en Kracht & Licht

 • Hoe ziet een duurzaam vervoerssysteem er in uw regio uit?
 • Welke energiebronnen spelen een rol? En wat kunnen we met bestaande infrastructuur daarvoor?
 • Kan elektriciteitsproductie volledig duurzaam? Of zijn er ook andere opties?
 • Hoe flexibel kan het gebruik van elektriciteit worden? Moeten we blijven salderen?

Leeuwarden: thema Warmte in de gebouwde omgeving

 • Wat betekent het om in een gasloze wijk te wonen
 • Hoeveel energie willen we met zijn allen nog besparen?
 • Wordt warmte in de gebouwde omgeving een collectieve voorziening?

Wil je deelnemen? Meld je aan via RVO

Zie de volledige artikelen op:

www.rvo.nl
www.rijksoverheid.nl

Je kunt niet meer reageren.