Energierapport – Transitie naar duurzaam

In het Energierapport 2015 (publicatiedatum 18-01-16) geeft het kabinet een integrale visie op de toekomstige energievoorziening in Nederland. Het Energierapport richt zich op de periode na het Energieakkoord, de periode tot 2050.

Middels dit rapport nodigt het kabinet burgers, bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden en maatschappelijke organisaties uit om in 2016 deel te nemen aan een maatschappelijke dialoog.

Energievoorziening in Nederland

Dit Energierapport geeft een integrale visie op de toekomstige energievoorziening van Nederland. Het kabinet stelt voor de transitie naar duurzame energie drie uitgangspunten centraal:

  1. Aansturen op CO2-reductie
  2. Verzilveren van de economische kansen die de energietransitie biedt
  3. Integreren van energie in het ruimtelijk beleid.

Download het volledige Energierapport

Sentiment Nederlanders

Motivaction heeft in opdracht van het Ministerie EZ een publieksonderzoek gedaan naar draagvlak voor verduurzaming van energie in Nederland. Dit publieksonderzoek is een aanvulling op het Energierapport en geeft goed inzicht in het sentiment van Nederlanders op dit gebied.

Driekwart van de Nederlanders staat (zeer) positief tegenover het stimuleren van duurzame energie in Nederland en bijna hetzelfde percentage ziet klimaatverandering als groot probleem. Maar Nederlanders blijken het feitelijk aandeel duurzame energie in het totale Nederlandse energiegebruik zwaar te overschatten.

Download de volledige factsheet

Rol van digitalisering in de energietransitie

Om de transitie te laten slagen zijn op veel terreinen innovatieve oplossingen nodig, voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven, aldus het rapport.

Wij denken dat ook digitalisering hierin een belangrijke rol kan spelen: slimmer meten en monitoren van gebruik, het aanleggen van smart grids, proeftuinen, de rol van IoT. We lezen er nog weinig over in het rapport.

Concrete voorbeelden hiervan zijn onder andere nieuwe businessmodellen en proposities en de toepassing van intelligentie in de energienetten. Energie Nederland noemt het steeds belangrijker worden van digitalisering expliciet in de energietransitie in haar reactie op het RLI-advies energietransitie 2050. Duitsland is een van de landen die de rol van digitalisering in de energietransitie in haar beleid wel expliciet duidt.

Aan ons de uitdaging om de rol van digitalisering in de energietransitie in Nederland zichtbaar en concreet te maken.

Je kunt niet meer reageren.