Europese subsidieronde open voor experimentele projecten in duurzame stedelijke innovatie

De tweede indieningstermijn voor projectvoorstellen voor Urban Innovative Actions (UIA) is nu open! Steden in Europa met minimaal 50.000 inwoners kunnen meedoen aan dit programma van 370 miljoen euro voor innovatieve onderzoeksprojecten. De EC selecteerde drie onderwerpen voor de projecten: duurzame stedelijke mobiliteit, de circulaire economie en de integratie van migranten en vluchtelingen.

Een stad kan per projectvoorstel aanspraak maken op maximaal 5 miljoen euro cofinanciering vanuit het fonds. Nederlandse gemeenten die zich willen aanmelden voor de nieuwe call for proposals kunnen dat doen tot half april 2017 via het programmabureau in Lille, te bereiken via de site. Daar is ook meer informatie te vinden over de terms of Reference, en een meer uitgebreide omschrijving. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden voor infosessies (zoals op 7 december in Porto, op 19 januari in Thessaloniki en op 26 januari in Boedapest) en voor webinars (in febuari).

De eerste UIA-call for proposals, van in totaal 80 miljoen euro, trok 378 aanmeldingen van steden uit heel Europa op de onderwerpen energietransitie, stedelijke armoede, werkgelegenheid en vaardigheden in de lokale economie en de integratie van migranten en vluchtelingen. Ook een aantal Nederlandse steden heeft zich aangemeld. 18 projecten zijn goedgekeurd, waarvan 2 uit Nederland (in Utrecht en Rotterdam).

Dit artikel is gebaseerd op een artikel van agenda stad.

Je vind meer informatie op de site van the urban innovative actions initiative.

Je kunt niet meer reageren.