GDSC16 meetup: Energietransitie

In de laatste meetup van de Grote Digitale Steden Competitie 2016 staat het thema Energie centraal. Hierin besteden we aandacht aan de rol en impact van de lokale overheid in de energietransitie. Dit doen we aan de hand van concrete voorbeelden van projecten en werkwijzen waarin naar voren komt hoe de steden deze transitie kunnen vormgeven.

De meetup vindt plaats op 24 november 2016. Inloop vanaf 12:45 uur (incl. broodje), start programma 13:30 uur, eind 16:15 uur gevolgd door een borrel. Locatie: Utrecht, precieze locatie volgt z.s.m.

Leer van elkaar

In de meetup staat kennisdelen en collega’s ontmoeten centraal. Leren van elkaars ervaringen en kennis omtrent projecten, de rol van de gemeente of (regionale) samenwerkingsvormen om op die manier zelf slimmer te kunnen innoveren.

Programma

De meetup is opgebouwd uit een aantal pitches en workshops. Deze pitches geven een beeld van verschillende facetten van de energietransitie: van techniek tot organisatie en van projectmanagement tot burgerparticipatie.

Workshops komen o.a. van:

In de korte pitches wordt een beeld gegeven van het project, pilot of idee. Daarna gaan we in de workshops in een kleiner gezelschap dieper in op de casus. Er zijn twee workshoprondes van elk 45 minuten.

Aanmelden

Registreer eerst op meetup.com
Wanneer je (al) bent geregistreerd op meetup.com, meld je je aan voor de meetup: Meld je hier aan voor de meetup (‘RSVP’)

Kom samen met (een) collega(‘s), bij voorkeur van (een) andere afdeling(en). Op de meetup leer je ook van je eigen collega’s. Bijkomend voordeel: jouw stad verdient voor al haar afgevaardigden een punt!

Alle laatste informatie vind je op http://www.meetup.com/GO-meetup/events/228548750/.

Je kunt niet meer reageren.