Het wegdek als zonnepanneel: SolaRoad

Vorig jaar november werden de eerste 100 meter SolaRoad opgeleverd; een fietspad met geïntegreerde zonnepanelen. Nu, een goed half jaar later, zijn de eerste resultaten gepresenteerd en die zijn boven verwachting hoog!

Pilot

SolaRoad is een proeftracé van ongeveer 70 meter en bestaat uit betonnen modules van 2,5 bij 3,5 meter. In één rijrichting zijn zonnecellen aangebracht onder een geharde glazen toplaag van ongeveer 1 cm dikte, met een stroeve, transparante coating. De andere weghelft heeft geen zonnecellen en wordt gebruikt om verschillende coatings te testen. De zonnestroom uit de weg wordt geleverd aan het elektriciteitsnet en kan toegepast worden voor bijvoorbeeld wegverlichting, verkeersinstallaties, huishoudens en (op termijn) elektrische auto’s die er overheen rijden.

SolaRoad heeft een driejarige pilotfase. Gedurende deze periode worden diverse metingen en tests uitgevoerd, om onder meer kinderziektes en duurzaamheid van de materialen te kunnen testen.

Energie

Sten de Wit, woordvoerder SolaRoad: “We hadden niet gedacht dat het fietspad al zo snel zoveel zou opleveren. Het fietspad ging een half jaar geleden open en heeft meer dan 3000 kWh opgewekt. Hiermee kan een eenpersoonshuishouden voor een jaar van elektriciteit worden voorzien of kan een elektrische scooter 2,5 keer de wereld rond. Als we dit vertalen naar een jaaropbrengst, dan komen we boven de 70 kWh per m2 per jaar uit die we in de laboratoriumfase als bovengrens hadden voorspeld. We kunnen dan ook spreken van een succesvol eerste halfjaar.” SolaRoad is ontwikkeld door TNO, de provincie Noord-Holland, Ooms Civiel en Imtech.

Grote belangstelling

Sinds de opening in november 2014 door gedeputeerde Post en minister Kamp is er veel nationale en internationale interesse in SolaRoad. Inmiddels worden met andere provincies gesprekken gevoerd over vervolgpilots. Ook heeft de provincie Noord-Holland een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Amerikaanse staat California, waarin SolaRoad is opgenomen. Deze bijzondere, typisch Nederlandse innovatie is een goed voorbeeld van een succesvolle publiek-private samenwerking waarmee we ons land internationaal op de kaart van duurzaamheid en innovatie weten te zetten!

Je kunt niet meer reageren.