ICT voor Morgen – duurzame ICT processen

ICTvoormorgen

“van duurzame ambitie naar duurzame realisatie”

Maak uw ICT processen en procedures 100% duurzaam in 2020

ICT voor Morgen ondersteunt u bij het realiseren van deze ambitie door:

• Inspiratiesessie (Waarom – Hoe – Wat)
• Workshops
• Beleidsadvies
• Proces ondersteuning

De stichting ICT voor Morgen heeft als doel zich in te zetten voor het uitdragen van het gedachtegoed van Ron Vuur. Het creëren van bewustwording van de noodzaak om ICT duurzaam te creëren, te ontwikkelen, te implementeren en te exploiteren vanuit een holistische visie en gebaseerd op circulaire economie.

“In 2020 heeft onze gemeente alle ICT processen en procedures 100% duurzaam ingericht”

Vanuit deze doelstelling alle betrokken partijen in de organisatie oplossingen te (laten) bieden om deze doestelling gezamenlijk te realiseren.

• het aanzet geven tot de ontwikkeling van een ICT – ECO keurmerk
• de transitie naar een circulaire economie in relatie tot ICT
• het transparant en gecontroleerd sluiten van de keten
• het bevorderen van gecontroleerd hergebruik van ICT apparatuur
• het verminderen van de milieuschade door bevordering van hergebruik van schaarse grondstoffen met de hoogste effectiviteit en op basis van een massabalans
• het verbeteren van arbeidsomstandigheden bij productie en recycling van elektronica apparatuur
• het bevorderen van integrale monitoring op basis van het ICT voor Morgen Life Cycle Programma
• het bieden van meer beschikbare ICT functionaliteiten met minder hardware en minder energiegebruik en holistische toepassingen in o.a. (regionale) datacentra

Wilt u ook werken aan de realisatie van bovengenoemde ambitie neem dan contact op met Ron Vuur

Robijnstraat 16
1812 RB Alkmaar
Tel. +31 72 744 00 37
Fax. +31 72 820 02 53
Mob. +31 61 740 98 00 Email rvuur@ictvanafmorgen.nl
Website http://www.stichtingictvoormorgen.eu/

 

Je kunt niet meer reageren.