MRA zoekt steden voor Urban Learning op gebied van energieplanning

MRA zoekt inner circle cities

Voor het Europese project Urban Learning zijn Zaanstad en Amsterdam op zoek naar inner circle cities. Wil je meedoen? Lees hieronder meer over het project en wat het betekent om samen te werken als inner circle city op het gebied van energieplanning.

Kennis uitwisselen over energieplanning

Zaanstad en Amsterdam willen met Urban Learning in het bijzonder bestaande lessen over energieplanning breder verspreiden in het eigen apparaat en zoveel mogelijk leren van elkaar en van andere overheden. Beide willen Urban Learning ook met nadruk gebruiken om meters te maken met energieplanning in de actuele ontwikkeling van gebieden.

Met het project willen we in een aantal casus in de praktijk laten zien wat nodig is om energie de plaats te geven die het verdient in stedelijke ontwikkelingsprocessen en daaruit te leren lessen met zoveel mogelijk geïnteresseerden en betrokkenen te delen.

Wie kan meedoen?

We zijn op zoek naar MRA gemeenten die willen meedoen aan Urban Learning. Het doel is een praktische uitwisseling tussen gemeenten van hun kennis en ervaring. Het gaat om energievoorziening in de gebouwde omgeving: hoe kunnen we die al in de ruimtelijke planning een prominentere rol geven?

In Zaanstad en Amsterdam zijn de betrokkenen:
– stedenbouwkundigen
– vakspecialisten op gebied van duurzaamheid, energie, afval, mobiliteit
– medewerkers Grondzaken die mede de voorwaarden voor gronduitgifte bepalen.

Denk aan de afdelingen:
– ruimtelijke ordening
– duurzaamheid
– grondzaken
– energie en milieu.

Ook anderen kunnen meedoen: belangrijk is dat het gaat om mensen die in de praktijk betrokken zijn. In totaal zullen we ongeveer drie bijeenkomsten organiseren waarop actief kennis gedeeld kan worden.

Geinteresseerd? of meer info? Neem contact op met Marije of met Saskia Muller (projectleider Urban Learning)

Je kunt niet meer reageren.