Regionaal warmtenet in metropoolregio Amsterdam

Het Ministerie van Economische Zaken, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland en andere partijen hebben een Green Deal ondertekend voor de metropoolregio Amsterdam. Hier komt een groot regionaal warmenet voor het verduurzamen van woningen, van IJmuiden tot Almere en van Purmerend tot Aalsmeer.

Klimaatdoelstellingen

Een half miljoen woningen kunnen effeciënt en duurzaam verwarmd worden met industriële restwarmte. Daarmee gaat de regio Amsterdam de verspilling van warmte te lijf en wordt een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van het Rijk geleverd. Het ministerie levert een financiële bijdrage van 330.000 euro aan het programma Warmte en Koude in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Green deal

In deze Green Deal krijgt de consument van warmte een centrale plaats. Huishoudens willen meer keuzen tussen contracten. Denk aan verschuiving tussen vastrecht en warmtekosten, een vast bedrag per maand of een keuzemogelijkheid van 100% duurzame warmte. Er wordt gekeken of er binnen de wetgeving experimenten mogelijk zijn, bijvoorbeeld door met andere tarieven te werken. Afgesproken wordt om samen met consumenten en woningbouwcorporaties te gaan kijken hoe warmte voor de consument aantrekkelijker kan worden.

Meer weten?

Om een breder publiek te informeren over de plannen van warmte in de Metropoolregio Amsterdam is ook een boekje ´Warmte is cool´, animatiefilm en website gemaakt: Warmte is cool. Hier is ook het rapport van CE Delft en de Green Deal te vinden.

Je kunt niet meer reageren.