Smart Grid, rendement voor iedereen

Nieuwsbrief – november 2013

‘Smart Grid: rendement voor iedereen’ ontwikkelt en test acht nieuwe diensten rond elektriciteitsnetten van de toekomst. Daarbij vormen bewoners het uitgangspunt. Door te werken in bestaande wijken en met intensieve bewonersparticipatie leidt het project tot diensten waar bewoners, de maatschappij en onze economie echt wat aan hebben.

Landelijke kennistransfer Slimme netten 2013 tijdens Innovation Day 2013

Benieuwd naar de laatste inzichten rond innovatieve smartgriddiensten om balancering op wijkniveau te bevorderen? Ambitie om aan te haken en nieuwe kansrijke smartgriddiensten de markt op te helpen? Interesse in elektrische deelauto’s gevoed door zonnestroom uit de wijk? Nieuwsgierig naar hoe inzicht in stroomproductie en –verbruik het energiegedrag van bewoners beïnvloedt? Kom dan naar de ‘Landelijke kennistransfer Slimme netten 2013’ die wij organiseren ter gelegenheid van de Innovation Day 2013 op 11 december 2013. Kijk voor meer informatie én om u aan te melden op www.innovationday2013.nl.

Bewoners Amersfoort hebben inzicht in hun energiegebruik

Bij ruim 90 procent van de deelnemers in Amersfoort is de meetapparatuur van Net2Grid in huis geïnstalleerd, verder is de nulmeting in de pilot afgerond. Tijdens een bijeenkomst op 28 oktober is het startschot gegeven voor de dienst Insight4all: betrokkenen kregen voor het eerst toegang tot hun eigen gegevens via een mobiele applicatie en een webportal. Inzicht in eigen gebruiksgegevens kan ervoor zorgen dat huishoudens bewuster om-gaan met energie. De besparingen die bewoners boeken, worden vergeleken met de resultaten uit de nulmeting. Andere diensten die in Amersfoort uitgewerkt worden zijn Advice4all (advies), Flex4all (vraagsturing), Solar4all (voorspelling van zonopbrengst) en Together4all (vraagbundeling). Lees op de website meer over de pilot Amersfoort van het project.

 E-car4all gelanceerd in Utrecht

Buurtbewoners in de Utrechtse wijk Lombok kunnen sinds oktober de elektrische deelauto op zonnestroom gebruiken. Deze dienst heet E-car4all. Voor het gebruik van de deelauto betalen gebruikers een vast uurtarief en een vast tarief voor het serviceabonnement. De deelauto is eigendom van LomboXnet en wordt zoveel mogelijk opgeladen door in de wijk opgewekte zonnestroom.

Door zonnestroom direct te gebruiken voor de auto, in plaats van terug te voeden op het elektriciteitsnet, betalen producenten hiervan minder energiebelasting. Het doel van E-car4all is enerzijds optimale benutting van lokaal opgewekte zonnestroom en anderzijds mobiliteit voor de gebruiker met minder gebruik van fossiele brandstoffen. In de nabije toekomst experimenteren we ook met slim laden, om de piekbelasting van het net te verminderen; dit beperkt de investering in het net door de netbeheerder. Bewoners van Lombok kunnen de elektrische deelauto reserveren via Snappcar en MyWeels.

AmersVolt op zoek naar besparingen

De bewonersgroep in Amersfoort heeft de naam ‘AmersVolt’. Nu de bewoners via Insight4all inzicht hebben in hun energiegebruik en -productie willen ze daar slimme dingen mee gaan doen. Zo gaat AmersVolt actief op zoek naar apparaten die altijd aan staan met het doel sluipverbruik terug te dringen. Voor AmersVolt is een nieuwe mobiele applicatie gemaakt, die bewoners helpt het energieverbruik van de verlichting in huis in kaart te brengen, met natuurlijk mogelijke besparingen. Verder stelt Miele twee innovatieve wasmachines en drogers ter beschikking aan AmersVolt voor een proef in de Amersfoortse pilot.

Save the date: Meet2Feeds

Wilt u meer weten over het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’, de pilots in Utrecht en Amersfoort, of de diensten die we in dit project ontwikkelen? Wilt u ook een rol spelen bij het vermarkten van één van deze diensten? Kom dan langs op één van de volgende bijeenkomsten.

– 15 november: Workshop tijdens HIER opgewekt in Amersfoort

– 19 november: Lezing tijdens themamiddag Smart Grids NL in Utrecht

– 11 december: Landelijke kennistransfer Slimme Netten tijdens Utrecht Innovation Day 2013 in Amersfoort

capgemini ecofys eemflow energy hogeschool utrecht icasus dnv gl lomboxnet rijksuniversiteit groningen stedin taskforce innovatie regio utrecht universiteit utrecht utrecht sustainability institute provincie utrecht gemeente utrecht gemeente amersfoort

Het doel van deze nieuwsbrief is u te informeren over de ontwikkelingen rondom het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’. Indien u geen prijs stelt op deze nieuwsbrief kunt u zich hiervoor afmelden via onderstaande link. Ook kunt u uw e-mailadres wijzigen of contact met ons opnemen.

Aanmelden | Afmelden | Email wijzigen | Contact

Je kunt niet meer reageren.