Smart Grid, rendement voor iedereen

Nieuwsbrief – september 2013

‘Smart Grid: rendement voor iedereen’ ontwikkelt en test acht nieuwe diensten rond elektriciteitsnetten van de toekomst. Daarbij vormen bewoners het uitgangspunt. Door te werken in bestaande wijken en met intensieve bewonersparticipatie leidt het project tot diensten waar bewoners, de maatschappij en onze economie echt wat aan hebben.

Leveringsvergunning voor LomboXnet

LomboXnet, internetbedrijf op het gebied van glasvezeldiensten en partner in het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’, heeft nu ook een lokaal energiebedrijf in de Utrechtse wijk Lombok: zonXnet. Via zonnepanelen op scholen en andere gebouwen wordt al stroom opgewekt. Nu LomboXnet een vergunning heeft ontvangen, kan het bedrijf ook zonnestroom leveren aan klanten en energie inkopen op het landelijke energienetwerk. De vergunning is voor LomboXnet een echte mijlpaal. Robin Berg, initiatiefnemer: “We kunnen nu het aantal zonnecellen opschalen en alle mensen in de buurt voorzien van lokaal opgewekte zonne-energie. En met de zojuist gearriveerde Tesla kunnen we energie opslaan in de wijk. Daar zijn we trots op.” Wilt u ook profiteren van zonnestroom via zonXnet? Mail dan naar info@zonxnet.nl.

Inschrijven voor pilot Utrecht

De eerste honderd deelnemers aan de pilot Utrecht van het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’ krijgen thuis gratis meet- en regelapparatuur geïnstalleerd. Het gaat om de slimme meter van Stedin en de aanvullende apparatuur van Net2Grid. Een maand lang meet deze apparatuur het huidige energieverbruik, daarna krijgen deelnemers inzicht in de resultaten van deze nulmeting. Met deze informatie kunnen zij actief op zoek gaan naar besparingen. Wilt u meedoen met de Utrechtse pilot? Kijk op de website van Smart Grid: rendement voor iedereen en meld u aan.

Stand van zaken pilot Amersfoort

Alle honderd deelnemers van de Amersfoortse pilot van het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’ hebben de meet- en regelapparatuur ontvangen. De installatie ervan is in volle gang. Tijdens de pilot krijgen bewoners verschillende diensten aangeboden. Diensten die in veel gevallen nu nog niet op de markt zijn, zoals ‘Insight4all’. Hierbij krijgen bewoners via een app en webportal inzicht in hun verbruik. Na de pilot wordt bekeken wat het effect is van deze diensten op het energieverbruik van bewoners. Lees meer over de Amersfoortse pilot op de website van Smart Grid: rendement voor iedereen.

Amersfoort omarmt de zon

Het gaat goed met zonne-energie in Amersfoort. De laatste vijf jaar is het aantal gebouwen met zonnepanelen op het dak verdubbeld tot ruim 1.300 in 2013. De grootste toename vond afgelopen jaar plaats, de hoeveelheid opgewekte zonnestroom is hiermee de laatste vijf jaar meer dan verdubbeld tot 3,2 megawatt. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ruim 900 huishoudens. Dit blijkt uit gegevens van netbeheerder Stedin. Lees meer op de website van Smart Grid: rendement voor iedereen.

Save the date: Meet2Feed

Wilt u meer weten over het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’, de pilots in Utrecht en Amersfoort, of de diensten die we in dit project ontwikkelen? Wilt u ook een rol spelen bij het vermarkten van één van deze diensten? Kom dan langs op één van de volgende bijeenkomsten.

– 1 oktober: Lezing tijdens E-Future Arena in Utrecht

– 15 november: Workshop tijdens HIER opgewekt in Amersfoort

– 19 november: Lezing tijdens themamiddag Smart Grids NL in Utrecht

– 11 december: Workshop tijdens Utrecht Innovation Day 2013 in Amersfoort

cap gemini ecofys eemflow energy hogeschool utrecht icasus DNV GL lomboxnet rijksuniversiteit groningen stedin taskforce innovatie regio utrecht universiteit utrecht utrecht sustainability institute provincie utrecht gemeente utrecht gemeente amersfoort

Het doel van deze nieuwsbrief is u te informeren over de ontwikkelingen rondom het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’. Indien u geen prijs stelt op deze nieuwsbrief kunt u zich hiervoor afmelden via onderstaande link. Ook kunt u uw e-mailadres wijzigen of contact met ons opnemen.

Aanmelden | Afmelden | Email wijzigen | Contact

 

 

Je kunt niet meer reageren.