Smart Grid, rendement voor iedereen

Nieuwsbrief – Juni 2013

Gezocht: ondernemers in smart energy

‘Smart Grid: rendement voor iedereen’ ontwikkelt en test acht nieuwe diensten rond elektriciteitsnetten van de toekomst. Daarbij vormen de bewoners het uitgangspunt. Door te werken in bestaande wijken en met intensieve bewonersparticipatie leidt het project tot diensten waar bewoners, de maatschappij en onze economie echt wat aan hebben. Wij zoeken ondernemers die net als wij rendement zien in smart grids, om deze diensten samen met hen verder te ontwikkelen en uit te rollen.

Projectfilm

De nieuwe projectfilm geeft u een goed beeld van wat het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’ beoogt. Zoals u in de film kunt zien, vinden de testen plaats in twee slimme netten van elk honderd huishoudens in Amersfoort en Utrecht. De implementatie van en open kennisdeling rond deze diensten helpen de energietransitie en de daarmee gepaard gaande CO2-reductie te versnellen.

Nieuwe website

Gezien de focus op co-creatie met bewoners is de website www.smartgridtv.nl als bewonersplatform al sinds de start van het project in de lucht. Nieuw is de projectwebsite www.smartgridrendement.nl. Deze algemene projectwebsite is gelanceerd tijdens de Meet2Feed ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’.

Meet2Feed 19 juni

De Meet2Feed vormde een onderdeel van de landelijke conferentie ‘An Innovative Truth V’, het jaarlijkse congres over duurzame ICT & Energie in het Beatrix Theater in Utrecht.

‘Smart Grid: rendement voor iedereen’ was deze dag als praktijkproject goed vertegenwoordigd. Het doel om onze kennis open te delen en nieuwe ondernemende partners te betrekken bij ons project is bereikt. Zo introduceerde Jacqueline Cramer tijdens haar lezing vier van de acht nieuwe diensten waar we aan werken. Daarnaast werden via posterpresentaties diverse onderzoeksresultaten zoals de Geleerde lessen uit andere projecten en het in kaart gebrachte Energiemarktmodel gepresenteerd.

Gezocht: ondernemende partners

Op het Meet2Feed plein gingen we actief in gesprek met belangstellenden om hen te informeren over de nieuwe diensten en hen uit te nodigen een rol te spelen bij het vermarkten hiervan. De levendige discussies met MKB-bedrijven, kennisinstellingen en intermediaire organisaties vormden een mooi resultaat om op door te bouwen. Heeft u ook interesse om aan te haken op dit project? Hier leest u meer over de mogelijkheden.

cap gemini ecofys eemflow energy hogeschool utrecht icasus DNV KEMA lomboxnet rijksuniversiteit groningen stedin taskforce innovatie regio utrecht universiteit utrecht utrecht sustainability institute provincie utrecht gemeente utrecht gemeente amersfoort

Het doel van deze nieuwsbrief is u te informeren over de ontwikkelingen rondom het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’. Indien u geen prijs stelt op deze nieuwsbrief kunt u zich hiervoor afmelden via onderstaande link. Ook kunt u uw e-mailadres wijzigen of contact met ons opnemen.

Aanmelden | Afmelden | Email wijzigen | Contact

Je kunt niet meer reageren.