Archieven per steekwoord: WKO

Warmte-koude opslagsystemen optimaliseren

Bodemenergiesystemen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de CO2 reductie-doelstellingen. Het FOME-BES project (Fibre Optic Monitoring van de ondergrondse Energiebalans van Bodemenergiesystemen) is een vooruitlopend en innovatieve samenwerking op dit gebied.