Terugblik | Bijeenkomst Slimme mobiliteit, Open Data FWD, 3 april

Op donderdag 3 april organiseerden de gemeenten Utrecht en Amersfoort vanuit de Digitale Steden Agenda een interactieve bijeenkomst over slimme mobiliteit en open data voor gemeenten en web developers. Dit in het kader van het project Open Data FWD.

13897034171_c4fc4cc448_b

Afstemming open data

Hoewel gemeenten steeds meer open data beschikbaar stellen, blijft de ontwikkeling van toepassingen die gebruik maken van deze data achter. Er is behoefte aan meer beschikbaarheid en afstemming van open data door gemeenten. Het samenbrengen van gemeenten om samenwerking te bevorderen en de gegevens op uniforme wijze aan te bieden, maakt het voor ontwikkelaars aantrekkelijker om toepassingen te ontwikkelen. De gemeente Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam zijn daarom, in samenwerking met de Waag Society. De Digitale Steden Agenda, thema Groene Stad organiseerde samen met Utrecht en de Waag de tussenbijeenkomst op 3 april.

Schermafbeelding 2014-04-22 om 09.21.31

Ervaringen en bevindingen rondetafelsessie

In de rondetafelsessie over slimme mobiliteitsvraagstukken en Open Data kwamen de volgende ervaringen en bevindingen naar voren:

  • Ontwikkeling van (mobiliteits)apps kost tijd: er is tijd nodig voor onderzoek van data. Beschikbaarheid van data is niet het belangrijkste. Het gaat er om dat er een concrete vraag is. Uiteindelijk zijn de belangrijkste gebruikers van open data de gemeenten zelf, die data over grenzen van diensten of gemeentegrenzen met elkaar kunnen gaan delen.
  • Inzicht in kostprocessen: de maatschappelijk businesscase is van belang; als de overheid de kosten van processen inzichtelijk maakt dan kan het bedrijfsleven beter inschatten of een investering maatschappelijk of operationeel efficiënt kan zijn. Koppeling met crowd-sourced data kan dan ook om data te verrijken of ontbrekende data te verzamelen. Zorg dat de vraag specifiek is en de burger iets oplevert: vergunning procedure vereenvoudigen, eenvoudiger parkeren. Daar kom je ook vooral achter door de straat op te gaan en te onderzoeken wat prangende kwesties zijn.
  • Standaardisatie: voor developers en bedrijven is belangrijk te voorkomen dat je met alle steden in Nederland om de tafel moet. De overheid moet stimuleren dat er meer standaardisatie komt of op zijn minst harmonisatie.
  • Welke data ‘open’ en welke niet? Maak inzichtelijk welke vragen gemeenten krijgen over data en wat er toe- en afgewezen wordt. In de praktijk (zoals in Engeland) lijkt daadwerkelijk ‘misbruik’ van data erg mee te vallen. Organiseer feedback over gebruik van data. En bedenk: gemeentelijke processen hebben er ook belang bij. Amersfoort heeft bijvoorbeeld grote behoefte aan betrouwbare data over verkeersongevallen, nu de politie dat niet meer registreert. Verzekeringen hebben die data en hebben daar ook een belang bij.

Challenge

Om ontwikkelaars te stimuleren mobiliteitsdata te gebruiken voor slimme toepassingen is door de samenwerkende gemeenten een Challenge georganiseerd. De beste concepten voor de hierboven omschreven thema’s ontvangen een geldbedrag voor verdere ontwikkeling van hun concept. Daarnaast krijgen gekwalificeerde deelnemers tijdens het slotevenement de kans om te pitchen voor investeerders in een businesslounge en maken zij kans op een plek op het podium van Future Everything 2015 in Manchester. Tot slot gaan ze in gesprek met beslissingsmakers binnen de vier grootste gemeenten van Nederland. Op 15 mei is het slotevent van OpendataFDW en worden de prijzen uitgereikt.

Meer informatie: Project open-data-forward

Je kunt niet meer reageren.