Terugblik inspiratiebijeenkomst Groene Stad

Op 13 november organiseerde gemeente Amersfoort een inspiratiebijeenkomst voor de gemeenten die aangesloten zijn bij het thema Groene Stad.

Het doel van deze dag was met elkaar in te zoomen op concrete voorbeelden uit de praktijk, hierop met elkaar te reflecteren en -voorzien van nieuwe bagage- vervolgstappen te kunnen nemen op weg naar concrete resultaten eind 2014. Met elkaar, in gelegenheidsformaties of in de eigen stad.

Aanwezige steden waren: Amersfoort, Lelystad, Salland, Schiedam, Assen en Zaanstad. Utrecht, Arnhem, en Tilburg konden niet aanwezig zijn, maar zijn wel aangesloten. Daarnaast hebben diverse Amersfoortse partijen een bijdrage aan het programma geleverd.

Opbrengsten 13 november

Presentaties

Smart Grid Amersfoort

Energieverstand Duurzaam Salland

E harbours Zaanstad

Sensorcity Assen

E-waste race

– Amersfoort en Zaanstad gaan kennisdelen over het thema smart grids (slimme systemen, die de productie en het gebruik van energie op elkaar afstemmen).
– Utrecht en Assen trekken samen op binnen het thema e-mobility (elektrisch vervoer).
– Lelystad, Amersfoort en Salland verkennen hoe ze samen kunnen werken in het kader van kennisportals m.b.t. duurzaamheid.
– Schiedam ziet kansen voor solar schools (internationaal uitwisselingsproject rond zonne-energie op scholen) en wil graag leren van Amersfoortse basisschool De Kubus.
– Ook Arnhem en Tilburg (die afwezig waren) hebben aangeven actief mee te willen doen in kennisdeling en samenwerking rondom projecten als green IT en energiebesparing.

presentatie inspiratiebijeenkomst groene stad

Vervolg
Kortom, de eerste verbindingen zijn gelegd en (samenwerkings)intenties zijn naar elkaar uitgesproken.

In het vroege voorjaar van 2014 vindt er opnieuw een inspiratie- en netwerkdag plaats. Wij houden je op de hoogte!

Vragen? Idee├źn? Bijdragen? We horen het graag!

Je kunt niet meer reageren.