Tijdelijke groene zelfvoorzienende samenleving op de kop van Java eiland Amsterdam

In het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU verrijst vanaf 14 april de “fabcity” op de kop van Java eiland, Amsterdam. Het project is een zoektocht naar de toekomstige stad en de rol hierin van stedelingen. Hoe moet de stad er in 2040 uitzien? Wat gebeurt er in een FabLab? Is het zo mogelijk een volledig zelfvoorzienende samenleving te creëren?

Zelfvoorzienende minimaatschappij

Het idee van de Campus op de Kop van Java is een volledig zelfvoorzienende minisamenleving, off the grid, met de ambitie een gezamenlijke zoektocht aan te gaan naar de toekomst van stedelijk leven. FabCity bestaat uit zo’n vijftig innovatieve paviljoens, installaties en prototypes.

De Campus neemt hiermee afscheid van de oude systemen van de stad en gaat op zoek naar nieuwe verbanden: duurzaam, circulair en autonoom. De deelnemers wekken hun eigen energie op, het drinkwater komt direct uit het IJ, melk en eieren komen van de koeien en kippen op de Kop Java en het voedsel komt rechtsreeks van de boeren uit de regio.

Schermafbeelding 2016-03-29 om 13.20.09

*Klik op de foto voor een vergrote weergave van de thema’s.

Smart citizens

Een van de ideeën achter FabLab is het faciliteren van smart citizens. Capaciteiten om dingen te maken moeten zich vanuit deze gedachte bevinden in de maatschappij zelf, en niet voorbehouden zijn aan grote bedrijven. Dat is transparanter en democratischer, en daarom ook veel toegankelijker voor de gewone stedeling. Met de open source constructie zou in principe iedereen in zijn eigen tuin een steentje bij moeten kunnen dragen aan het verbeteren van onze consumptieprocessen. Meer dan om een smart city, die van bovenaf voor ons wordt geregeld, gaat het dus om smart citizens: top down en bottom-up in balans. Vanuit deze filosofie kunnen lokale stedelijke vraagstukken op een passende manier worden opgelost door de betrokkenen zelf, met de hulp van het globale netwerk.

Vierhonderd jonge studenten, professionals en kunstenaars zullen gedurende elf weken op een creatieve manier samen leven en werken, op zoek naar creatieve oplossingen. Hun bevindingen zullen worden opgenomen en gepresenteerd in de programmering van Europe by People.

Zie de volledige artikelen op:

Stedenintransitie.nl

 

Je kunt niet meer reageren.