Inzicht in de principes achter circulaire economie

Ons oog viel op een mooie uitgebreide website van Het Planbureau voor de Leefomgeving, waarin zij pleiten voor een circulaire economie. Een circulaire economie biedt niet alleen enorme economische kansen, maar maakt ons ook minder afhankelijk van schaarse grondstoffen en draagt bij aan een schoner milieu. Het is een flinke opgave om deze kansen te realiseren. PBL zet het voor ons op een rijtje.

Infographics

Het PBL geeft ons op verschillende terreinen inzicht in de principes achter de circulaire economie. Dit doen ze aan de hand van mooie infographics die in een oogopslag duidelijk zijn. Zo zien we de elementen van een circulaire economie, weten we dat een circulaire economie veel meer is dan alleen recycling en zien we wat de circulaire economie Nederland kan opleveren.

Systeemverandering

De transitie naar een circulaire economie vergt een hele verandering in denken. Niet meer zomaar grondstoffen gebruiken en weggooien, maar gesloten kringlopen ontwikkelen. Er zijn in Nederland goede condities om die verandering door te voeren. Zo hebben wij goede infrastructuur, mainports en logistiek, daarnaast is een stad een goudmijn wat betreft materialen. Toch worden bijvoorbeeld veel edelmetalen uit elektronische apparaten nog maar heel weinig hoogwaardig hergebruikt.

Be the change

Steden zijn een belangrijke partner in de coalities die samen de systeemverandering teweeg brengen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van het nieuwe denken in innovatieve projecten als het ondersteunen, zowel financieel als met kennis en experimenteerruimte, van innovatoren in de stad. Daarnaast zijn er ook nieuwe verdienmodellen nodig om de verandering aan te zwengelen. Hier kunnen steden ook een rol in spelen. Ben je benieuwd geworden naar de circulaire economie en wil je meer weten? Houd dan de themasite van PBL in de gaten!

Je kunt niet meer reageren.