Warmte-koude opslagsystemen optimaliseren

In Utrecht slaan kennisinstellingen, bedrijven, de gemeente en de provincie Utrecht de handen ineen om op een wereldwijd unieke manier de prestaties van warmte- en koudeopslagsystemen te verbeteren. In drie verschillende gebieden wordt ondergronds een driedimensionaal glasvezelnetwerk aangebracht dat door de seizoenen heen de temperaturen in de bodem meet. Hiermee wordt voor het eerst duidelijk hoe bij WKO-systemen de energiebalans in de bodem zich door de seizoenen heen ontwikkelt en hoe het bodemenergiepotentieel per gebied optimaal kan worden benut.

De techniek

Beoogde resultaten

Om de ondergrondse bodemmonitoring op het Kantorenpark Rijnsweerd, het Utrecht Science Park en in het stationsgebied Utrecht CS mogelijk te maken heeft het Utrecht Sustainability Institute het onderzoeksproject FOME-BES opgezet (fibre optic monitoring van de ondergrondse energiebalans van bodemenergiesystemen). Dit project bundelt kennis van Utrechtse onderzoekers van Deltares en de Universiteit Utrecht en koppelt deze aan duurzaamheidsopgaven in de regio Utrecht. Zo streeft de gemeente Utrecht naar een energieneutrale stad in 2030 en daarbij kunnen goed functionerende WKO’s veel betekenen. WKO’s kennen echter wat knelpunten: vooraf is niet bekend hoeveel warmte en koude beschikbaar is in de ondergrond, en als de WKO’s in bedrijf zijn ontbreekt zicht op hoe de koude- en warmtebellen zich in de loop der tijd ontwikkelen. Ondergrondse bodemmonitoring met glasvezel breekt deze black box open en biedt dit inzicht wél: bovengronds ontstaat letterlijk een 3D-beeld van hoe de energiebalans zich ondergronds ontwikkelt. De grondsoorten in Nederland kunnen flink verschillen. Daarom vergelijkt het project de situatie bij WKO-systemen in Utrecht met die in Delft en Eindhoven.

Kijk voor meer info op de website van het project!

Je kunt niet meer reageren.